Adviezen en expertisecentra

INSI Veiligheidsconvenant

Uitgevers en omroepen hebben een zorgplicht naar hun werknemers en freelancers als het gaat om veiligheid, voor- en nazorg. Afspraken hierover zijn geregeld in het INSI
lees meer