Meld klachten over werken tijdens avondklok

De NVJ benadrukt dat de pers ongehinderd moet kunnen werken tijdens de avondklok. Heb je een klacht over de handelwijze van politie of handhavers tijdens de uitoefening van je werk? Meld het ons.

Sinds dat de avondklok is ingevoerd ontvangt de NVJ meerdere klachten van journalisten die door de politie worden belemmerd in hun werk. Denk aan journalisten die tijdens interviews op straat worden beboet vanwege 'samenscholing'. Of journalisten die tijdens reportages over de avondklok worden weggestuurd omdat 'aanwezigheid op straat' niet essentieel wordt gevonden. Handhaving en politie gaan pertinent niet over de beweegredenen en het beoordelen of een reportage al dan niet essentieel is.

Meld klachten

Heb je ervaringen met betrekking tot het werken tijdens de avondklok en de handelwijze van de politie? Meld het ons via vereniging@nvj.nl o.v.v. klachten over politie tijdens avondklok.

Meld bedreigingen bij PersVeilig

Ben je tijdens de uitoefening van je werk in aanraking gekomen met agressie of geweld? Meld een incident bij PersVeilig.

Foto: Olaf Kraak