Vragen over de regels voor journalisten

De NVJ ontvangt veel vragen over de regels op straat tijdens de avondklok. Mag je bijvoorbeeld 's avonds op straat buiten twee mensen interviewen? En mag je met twee personen, bijvoorbeeld een verslaggever en een cameraman, samen op reportage gaan en iemand thuis bezoeken?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt hierover het volgende:

  • Als het gaat om huisbezoek is een ontheffing niet nodig. Dit is namelijk een dringend advies. Daar kan dus niet op worden gehandhaafd.
  • Als het gaat om buiten gelden uitzonderingen. De samenkomst vindt bijvoorbeeld plaats in het kader van de uitoefening van iemands beroep. Daar valt een journalist die aan het werk is ook onder.

>> Bekijk hier de regels voor binnen en buiten

Ga je op pad tijdens de avondklok voor je werk? Download de Werkgeversverklaring Avondklok met gegevens werkgever, opdrachtgever of je eigen bedrijf, de Eigen verklaring Avondklok en een NVJ-Perskaart of politieperskaart ter ondersteuning.

Essentieel werk

De NVJ benadrukt verder dat de pers ongehinderd moet kunnen werken. Handhaving en politie gaan pertinent niet over de beweegredenen en het beoordelen of een reportage al dan niet essentieel is.

Foto: Sander Koning