Ongewenst gedrag op de werkvloer

Heb je te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Je kunt dit melden bij de NVJ en/of Mores.online, meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector. Bij wie je je ook meldt, elke melding wordt professioneel en in absolute vertrouwelijkheid aangepakt.