Aanspreekpunt collectieve meldingen ongewenst gedrag

Bij een structureel probleem van ongewenst gedrag op een afdeling of wanneer meerdere mensen op een afdeling problemen ervaren met een onveilige werkomgeving kun je contact opnemen met de afdeling Collectieve Belangenbehartiging bij de NVJ, telefoon 020-3039700. Eerste aanspreekpunt is Wais Shirbaz, wshirbaz@nvj.nl

Collega's met gelijksoortige ervaringen

Voor een werknemer of freelancer is het altijd lastig om het probleem aan te kaarten bij je leidinggevende of werkgever. Je voelt je niet veilig of je weet niet zeker hoe je het probleem aan kunt pakken. Met collega’s die hetzelfde probleem ervaren kun je melding doen bij de afdeling Collectieve Belangenbehartiging waardoor je je beter gesteund voelt.

Passende en veilige aanpak

Samen brengen we de problematiek in beeld en bedenken we een passende en veilige aanpak en gaan zo mogelijk met de werkgever in gesprek om tot een oplossing te komen.