Meldpunt voor journalisten bij bedreiging in gerechtsgebouw

De Rechtspraak heeft een meldpunt ingesteld voor journalisten en advocaten die een onveiligheidsgevoel, dreiging of kwetsbaarheid ervaren omtrent hun bezoek aan een gerechtsgebouw. Het meldpunt wordt aangekondigd op de pagina's voor journalisten en advocaten op Rechtspraak.nl.

Het is van belang voor de Rechtspraak dat iedereen zich veilig voelt in de gerechtsgebouwen. Daarom is per gerecht een meldpunt ingesteld waar journalisten en advocaten direct aan de beveiliging of beveiligingscoördinatoren kunnen melden dat zij een onveiligheidsgevoel, een dreiging of kwetsbaarheid ervaren.

Dit meldpunt is geen vervanging voor de procedure in de landelijke procesreglementen, maar een aanvulling waarbij sneller en direct contact gelegd kan worden met de beveiliging(scoördinator). In de procesreglementen staat dat als een partij de aanwezigheid van de parketpolitie bij een zitting wenselijk acht, zij dit zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de griffie van de rechtbank verzoekt. Deze procedure blijft ongewijzigd.

Als journalisten en advocaten reeds in het gebouw aanwezig zijn en een acute situatie zich voordoet, dan kunnen zij zoals gebruikelijk terecht bij de bode en/of de beveiliging.

Foto: Venema Media/ANP/Hollandse Hoogte 


Wil je weten wat je nog meer kunt doen tegen bedreigingen of een bedreiging melden? Ga naar de site van PersVeilig. Zij helpen je verder.