Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst of dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Hier vind je alle informatie over ontslagreden, -procedures, de transitievergoeding en de aanvraag van een WW-uitkering.


Heb je behoefte aan juridisch advies? De advocaten en juristen van de NVJ zijn dagelijks bereikbaar voor overleg. Kijk voor meer informatie op de pagina Rechtshulp.

Voor dringende juridische hulp buiten kantooruren heeft de NVJ een noodnummer: 06-515 29 562.

Aanvraag WW-uitkering

Een WW-uitkering dient uiterlijk een week na de eerste werkloosheidsdag te worden aangevraagd. Het UWV Werkbedrijf houdt bij de vaststelling van de ingangsdatum van die WW-uitkering rekening met de zogenoemde fictieve opzegtermijn. 
lees meer

Opzeggingen en opzegtermijnen

Als er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak of een ontslag na twee jaar ziekte dan dient (als er geen overeenstemming tussen werkgever en werknemer is) de werkgever voordat kan worden opgezegd het UWV Werkbedrijf toestemming voor opzegging te vragen.
lees meer

Ontbinding door de kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst om een andere reden (bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren of het ontbreken van voldoende vertrouwen) dan een bedrijfseconomische of na twee jaar ziekte wil beëindigen en er is tussen partijen geen overeenstemming, dan moet de kantonrechter er aan te pas komen.
lees meer