Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst of dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Vind hier alle informatie over ontslagreden, ontslagprocedure, transitievergoeding en aanvraag WW-uitkering.

Leden van de NVJ kunnen zich, zowel bij de onderhandelingen als bij de procedurele beëindiging van een arbeidsovereenkomst, kosteloos (of tegen een gereduceerd uurtarief) laten bijstaan door de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Kijk voor de werkwijze en spreekuren van NVJ Advocaten & Juristen op onze pagina Rechtshulp.

Vaststellingsovereenkomst

Zeker indien in onderhandelingen een iets hogere vergoeding dan de transitievergoeding wordt overeengekomen dan kan dat een reden voor de werknemer zijn af te zien van verweer tegen het beoogde einde van de arbeidsovereenkomst. In dat kunnen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  
lees meer

Aanvraag WW-uitkering

Een WW-uitkering dient uiterlijk een week na de eerste werkloosheidsdag te worden aangevraagd. Het UWV Werkbedrijf houdt bij de vaststelling van de ingangsdatum van die WW-uitkering rekening met de zogenoemde fictieve opzegtermijn. 
lees meer

Opzeggingen en opzegtermijnen

Als er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak of een ontslag na twee jaar ziekte dan dient (als er geen overeenstemming tussen werkgever en werknemer is) de werkgever voordat kan worden opgezegd het UWV Werkbedrijf toestemming voor opzegging te vragen.
lees meer

Ontbinding door de kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst om een andere reden (bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren of het ontbreken van voldoende vertrouwen) dan een bedrijfseconomische of na twee jaar ziekte wil beëindigen en er is tussen partijen geen overeenstemming, dan moet de kantonrechter er aan te pas komen.
lees meer