Praktische informatie

Wanneer zijn de onderhandelingen?

 • Donderdag 12 oktober 2023
 • Donderdag 26 oktober 2023
 • Donderdag 9 november 2023
 • Donderdag 30 november 2023
 • Dinsdag 19 december 2023
 • Donderdag 21 december 2023 (reservedatum)

  De onderhandelingsdelegatie NVJ​

 • Rob Cox
 • Friso Bos
 • Paul Teixeira
 • Milen van Boldrik

  Onze inzet in het kort

>> Ga hier naar de uitgebreide voorstellenbrief [pdf]

 Looneis werknemers en freelancers

 • Per 1 januari  2023 (met terugwerkende kracht) een structurele loonsverhoging van 10%
 • Per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 5%

Deze verhogingen gelden óók voor freelancers

Stagevergoeding

 • Stagevergoeding naar € 747,- per maand (niveau overheid)

Werkdruk

 • Monitoring werkdruk + mogelijke vervolgstappen

Pensioen

 • Voorstel aanpassing pensioenparagraaf naar een ‘solidaire premieregeling’

Duurzame inzetbaarheid

 • Vervroegd uitreden mogelijk maken voor oudere journalistieke werknemers
cao