CAO

Een cao regelt op een aantal belangrijke onderdelen van de arbeidsovereenkomst de rechten en plichten en is veelal ruimhartiger dan de wet. Dit geldt voor salaris, maar ook bijvoorbeeld voor het aantal vakantiedagen, aanspraken op scholing en regelingen voor bijzonder verlof.

Een werkgever kan niet zomaar ten nadele van de werknemer die lid is van een vakbond die de cao heeft afgesloten van cao-aanspraken afwijken. Dergelijke afwijkingen zijn nietig, met andere woorden: ze gelden niet. En dus is het belangrijk om zo’n cao eens door te bladeren en te bekijken of je de in de cao opgenomen aanspraken ook daadwerkelijk ontvangt. De werkgever is ook verplicht de cao toe te passen op werknemers die niet zijn aangesloten bij de vakbond, maar die werknemers kunnen de naleving van de cao niet afdwingen. Dat is anders als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend heeft verklaard, of als de cao in de arbeidsovereenkomst expliciet van toepassing is verklaard.

Werk je in een sector waarop geen cao van toepassing is, dan moet je het doen met de afspraken die je maakt in de arbeidsovereenkomst en met de (minimale) regelingen die in de wet zijn opgenomen.