Sociaal Fonds en Coulanceregeling lidmaatschap

Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte

Journalisten kunnen in financiële problemen geraken, zeker in tijden van ongekende inflatie. De NVJ heeft voor haar leden verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Sociaal Fonds NVJ

Dit fonds heeft de NVJ opgericht voor journalisten die (tijdelijk) een financieel probleem niet kunnen oplossen. Iedereen die tenminste één jaar lid is van de NVJ kan bij financiële calamiteiten een aanvraag voor ondersteuning indienen.

Een afvaardiging uit het NVJ-bestuur beoordeelt de aanvraag op een aantal criteria. Hierbij houdt men rekening met de individuele situatie van de aanvrager. Een financiële ondersteuning vanuit de NVJ is eenmalig, meestal in de vorm van een gift of een renteloze lening.

Wil je een aanvraag indienen? Stuur een mail naar het bestuur ter attentie van algemeen secretaris Thomas Bruning (tbruning@nvj.nl). Het bestuur behandelt alle aanvragen strikt vertrouwelijk.

Coulanceregeling lidmaatschap NVJ

Kun jij door de hoge inflatie en energieprijzen of door het verlies van werk tijdelijk niet voldoen aan je lidmaatschapsverplichting? Laat het onze ledenadministratie per mail weten (ledenadministratie@nvj.nl). Wij nemen dan telefonisch contact met je op en kijken samen naar een passende oplossing. Zo kun jij ook in moeilijke tijden blijven rekenen op onze belangenbehartiging.