Reorganisatie

Een reorganisatie heeft voor veel werknemers ingrijpende gevolgen. Ze krijgen een andere functie, nieuwe arbeidsvoorwaarden of ze verliezen in het uiterste geval hun baan. Hier vind je alle informatie over het reorganisatieproces.


Juridische hulp nodig?

Heb je behoefte aan juridisch advies? De advocaten en juristen van de NVJ zijn dagelijks bereikbaar voor overleg. Kijk voor meer informatie op de pagina Rechtshulp.


Besluitvorming rond reorganisatie

Een reorganisatie begint doorgaans met een door de werkgever opgesteld reorganisatieplan. De Ondernemingsraad heeft adviesrecht over het reorganisatieplan, daarnaast dient het personeel te worden geïnformeerd en wordt overleg met de vakbond gevoerd over een Sociaal Plan.
lees meer

Vrijwillige vertrekregeling

Vaak is in een sociaal plan een vrijwillig vertrekregeling opgenomen. Een dergelijke regeling geeft de werknemers de mogelijkheid ervoor te kiezen de organisatie te verlaten, vooruitlopend op een eventueel gedwongen vertrek of herplaatsing in een mogelijk minder aantrekkelijke functie.
lees meer

Herplaatsing

Indien niet gekozen is voor vrijwillig vertrek, en er is sprake van boventalligheid, dan biedt het sociaal plan vaak de mogelijkheid van het volgen van een zogenaamd van werk-naar-werk traject.
lees meer

Ontslag

Als het werk-naar-werktraject niet tot een succesvolle in-of externe herplaatsing leidt, dan komt onvermijdelijk het moment waarop een einde moet komen aan het arbeidscontract.
lees meer

Recht op een werkloosheidsuitkering

Na werkloosheid wegens een bedrijfseconomisch ontslag bestaat er (uitgaande van een voldoende lang arbeidsverleden) recht op een WW-uitkering. In ieder geval is een arbeidsverleden van tenminste 26 gewerkte weken in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid vereist om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. 
lees meer