Sociaal plannen

Bij reorganisaties of fusies zet de NVJ zich in voor het behoud van banen. In een sociaal plan worden afspraken gemaakt die de getroffen werknemers zo goed mogelijk moeten beschermen. Het sociaal plan is bedoeld om de negatieve gevolgen van een inkrimping op te vangen. De NVJ onderhandelt over de best mogelijke voorwaarden ten aanzien van ontslag, afvloeiing, outplacement, loopbaanbegeleiding en aanvullende uitkeringen.