Toekomstmodel structuur NVJ

“Voelen leden zich in de huidige structuur goed gehoord en vertegenwoordigd, of is er een structuur denkbaar waarin dit beter kan?” Met deze vraag is de werkgroep met daarin leden, hoofdbestuur en organisatie aan de slag gegaan. Na een lang proces van brainstormen, onderzoek en besprekingen resulteert dit in een voorstel voor een nieuwe structuur van de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 september in Beeld en Geluid in Den Haag zal het bestuur het model verder toelichten.

Wat verandert er?

Het huidige model (een hoofdbestuur met negen sectiebesturen) wordt vervangen door een model waarin niet meer vanuit secties, maar langs de lijn van thema’s bestuurd wordt. Leden worden uitgedaagd ‘te halen en te brengen’. Vanuit hun diverse journalistieke achtergronden worden zij vertegenwoordigd op alle plekken waar besluiten genomen worden of beleid gemaakt wordt voor de NVJ. Daarnaast blijft de identiteit van de verschillende journalistieke ledengroepen bewaard.

Waarom?

Het nieuwe model past beter bij het huidige journalistieke werkveld en maakt de NVJ sterker. De belangen van de leden, de journalistiek en de persvrijheid kunnen hierdoor nog beter worden behartigd.

Bekijk de animatie voor een heldere uitleg

Meer weten?

Lees hier alle informatie over de nieuwe structuur, neem deel aan de  ALV en praat mee!

Wilma Haan: 'Veel vertrouwen in een levende vereniging'

Tijdens de komende ALV wordt het plan voor een nieuw verenigingsmodel gepresenteerd. Scheidend voorzitter Wilma Haan is een van de ontwerpers van het nieuwe plan. ‘Mijn ervaring binnen de NVJ is dat leden graag hun expertise willen delen, mee willen denken of tijdelijk willen helpen.’

Lees het interview met Wilma Haan..