Tosca Sel

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid namens ledengroep Werknemers Uitgeverijbedrijf sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Persvrijheid?

'Nu de rol van journalisten vaker openlijk bekritiseerd wordt (niet in de laatste plaats door Kamerleden) is het belangrijk dat we als beroepsgroep de rug recht houden en onze relevantie benadrukken. Ik wil daar graag aan bijdragen.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'Ik denk graag na met andere journalisten over het vak en de manieren waarop we elkaar kunnen versterken. We moeten als beroepsgroep trots zijn op de prachtige producties die we maken én kritisch zijn op de producties die beter hadden gekund. Dat houdt ons als beroepsgroep geloofwaardig. Daarnaast voelt het voor mij alsof de strijd voor vrije nieuwsgaring nu explicieter dan ooit moet worden gevoerd. En ik hoop dat partijen die journalisten in de weg zitten daar duidelijk op aangesproken worden door een vereniging die er toe doet.'

Weblinks


Foto Truus van Gog