auteursrechtschendingen

Proceskosten

In civiele procedures betaalt de verliezende partij een vergoeding voor de advocaatkosten van de winnende partij. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘gewone’ procedures, waarbij het zogenaamde liquidatietarief geldt en zaken over intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten). Het liquidatietarief is een tarief dat door de wetgever als begrotingswijze is vastgesteld en in beginsel voor alle rechtszaken geldt. Per soort zaak geldt een basistarief dat vermeerderd wordt met het aantal proceshandelingen dat is verricht (dagvaarding, zitting, enzovoorts). Lees meer over Proceskosten

28 december 2021

Licentie

De rechthebbende kan zijn auteursrecht ook gedeeltelijk overdragen en iemand toestemming geven voor een bepaald gebruik van zijn werk. Dit heet een licentie. Lees meer over Licentie

19 december 2021

Exploitatierechten

Als beloning voor zijn creatieve arbeid geeft het auteursrecht de auteursrechthebbende het recht om zijn werk te openbaren en verveelvoudigen. Dit worden ook wel de exploitatierechten genoemd. Onder openbaren wordt het ter beschikking stellen van het werk aan het publiek verstaan; anderen moeten het werk kunnen waarnemen. Bij verveelvoudiging van het werk kan het gaan om een identiek exemplaar van het werk (denk aan een fotokopie), maar verveelvoudigen is ook een bewerking van het werk, mits 'beschermde trekken' van het werk zijn overgenomen. Lees meer over Exploitatierechten

19 december 2021

Help, het auteursrecht dreigt te verzuipen!

Het auteursrecht is na artikel 7 van onze grondwet, dat persvrijheid garandeert, misschien wel het belangrijkste recht waarover (foto)journalisten beschikken. Auteursrecht beschermt immers de intellectuele prestatie van een maker. Diens foto of artikel mag niet zomaar door een ander zonder toestemming gebruikt worden. Dat betekent dat het werk dus ook beschermd moet worden, zeker in een digitale wereld, waarin met copy-paste zo’n beetje elk stukje tekst of beeld kan worden gekopieerd. Lees meer over Help, het auteursrecht dreigt te verzuipen!