foto

Licentie

De rechthebbende kan zijn auteursrecht ook gedeeltelijk overdragen en iemand toestemming geven voor een bepaald gebruik van zijn werk. Dit heet een licentie. Lees meer over Licentie

19 december 2021

Beperkingen auteursrecht

Het auteursrecht geldt niet onbeperkt. De beperkingen op het auteursrecht zijn in de wet genoemd vanuit de achterliggende gedachte dat een te ver gaande bescherming van de auteursrechthebbende de informatievrijheid belemmert. Deze beperkingen op het auteursrecht stellen makers in staat om andermans werk vergoedingsvrij te kunnen gebruiken, zonder eerst om toestemming te hoeven vragen. Lees meer over Beperkingen auteursrecht

19 december 2021

Portretrecht

Het recht van een geportretteerde om zich tegen publicatie van zijn portret te kunnen verzetten, levert in de praktijk dikwijls veel vragen op. Om te kunnen spreken van een portret waaraan rechten kunnen worden ontleend, dient iemand herkenbaar te zijn afgebeeld. Hierbij gaat het niet alleen om herkenbare gelaatstrekken, maar kunnen ook een typerende lichaamshouding, bepaalde attributen of de omgeving een rol spelen. Lees meer over Portretrecht

19 december 2021

Fotografie

Een foto van iemand valt onder de categorie persoonsgegevens. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. Als fotograaf kun je niet in alle gevallen een beroep doen op de journalistieke exceptie. Bruidsfotografie of reclamefotografie is geen journalistiek werk. Voor dit soort werk moet je dus aan alle regels van de AVG voldoen. Lees meer over Fotografie

17 december 2021

Eerlijker aanbesteding fotografie provincie Zuid-Holland na bezwaar NVF-bestuurslid

Na een snel optreden van NVF-bestuurslid Roel Dijkstra bij het Klachtenmeldpunt van de Rijksoverheid is de onlangs uitgeschreven aanbesteding van de Provincie Zuid-Holland aangepast en opnieuw en eerlijker aanbesteed. Wanneer je als partij binnen 14 dagen een bezwaarmail indient bij het Klachtenmeldpunt kan er zeker wat veranderen. Lees meer over Eerlijker aanbesteding fotografie provincie Zuid-Holland na bezwaar NVF-bestuurslid

8 juli 2021

NVJ/NVF wil eenzijdige aanbesteding fotografiediensten door overheid voorkomen

UPDATE - Het ministerie van Algemene Zaken is voornemens om met een nieuwe tender in de totale fotografie behoefte van de Rijksoverheid te voorzien. Met deze voorgenomen aanbesteding willen zij alle fotografiediensten clusteren in een situatie waar slechts een partij in de markt aan kan voldoen. Dat betekent dat zelfstandige fotojournalisten buiten de boot vallen. Een situatie die NVJ/NVF uiteraard wil voorkomen. De aanbesteding is voorlopig uitgesteld in afwachting van de antwoorden op de gestelde Kamervragen. Lees meer over NVJ/NVF wil eenzijdige aanbesteding fotografiediensten door overheid voorkomen

29 juni 2021

Tegemoetkoming ontwikkelkosten voor alle (foto)journalisten en programmamakers

Jezelf continue blijven ontwikkelen is belangrijk. Wil jij aan je vak- of loopbaanontwikkeling werken door middel van een studie, cursus, een training of loopbaancoaching of een stage? Dan kun je financiële ondersteuning krijgen van fonds Werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling), een initiatief van Platform ACCT. Zowel freelancers als werknemers in loondienst komen in aanmerking. Lees meer over Tegemoetkoming ontwikkelkosten voor alle (foto)journalisten en programmamakers

15 juni 2021
Resultaat 21 - 30  (van 218)

Pagina's