juridisch

Leren contracteren

vrijdag 21 april 2017 - 14.00
€ 120,00 

Deze workshop is bedoeld voor zelfstandige fotografen, journalisten en anderen die creatief werk maken en (de rechten daarop) verkopen. Hoe maak je hierover goede afspraken? Wat moet je absoluut geregeld hebben? Hoe zit het met aansprakelijkheid? En wat betekent eigenlijk rechtenvrij? Lees meer over Leren contracteren

Nieuwe bezems…

Het komt nogal eens voor: al 25 jaar in dienst bij de krant of de omroep, feestje gevierd, promotie gehad, een bonusje en altijd redelijk tot goede beoordelingen.  Dan een nieuwe hoofdredacteur. En toen werd alles anders. Lees meer over Nieuwe bezems…

31 oktober 2016

Ontbinding door de kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst om een andere reden (bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren of het ontbreken van voldoende vertrouwen) dan een bedrijfseconomische of na twee jaar ziekte wil beëindigen en er is tussen partijen geen overeenstemming, dan moet de kantonrechter er aan te pas komen. Lees meer over Ontbinding door de kantonrechter

29 augustus 2016

Aanvraag WW-uitkering

Een WW-uitkering dient uiterlijk een week na de eerste werkloosheidsdag te worden aangevraagd. Het UWV Werkbedrijf houdt bij de vaststelling van de ingangsdatum van die WW-uitkering rekening met de zogenoemde fictieve opzegtermijn.  Lees meer over Aanvraag WW-uitkering

29 augustus 2016

Vaststellingsovereenkomst

De werknemer kan in alle gevallen verweer voeren tegen ontslag, maar de afloop van dergelijke procedures is onzeker. Daarom wordt in veel gevallen geprobeerd om tot een akkoord te komen over de vraag onder welke voorwaarden de werknemer mogelijk kan instemmen met ontslag, met als doel het voorkomen van een procedure. De afspraken die werkgever en werknemer maken, kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees meer over Vaststellingsovereenkomst

29 augustus 2016

Gastcolleges

De juristen en secretarissen van de NVJ geven onder andere gastcolleges op: Windesheim Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede, Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg, School voor Journalistiek Utrecht, Universiteit Groningen, Fotovakscholen, Molengraaff Instituut, Inholland, Rijksuniversiteit Utrecht, PDOJ Erasmus, MIM Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Lees meer over Gastcolleges

16 augustus 2016
Resultaat 151 - 160  (van 202)

Pagina's