juridisch

Verzekeringen en pensioen

Zelfstandig ondernemers regelen zelf hun pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering en overige voorzieningen. Er zijn ook mogelijkheden om je via een collectief aan te sluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschikt zijn betekent voor een zelfstandig journalist in veel gevallen dat er geen brood meer op de plank komt. Helaas kent Nederland geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) meer voor zelfstandige ondernemers. Lees meer over Verzekeringen en pensioen

13 juli 2016

Wel of geen btw

Journalistiek werk is vrijgesteld van btw, evenals tekeningen van politieke spotprenten in dagbladen, weekbladen en andere periodieken. Fotografen en commerciële tekstschrijvers moeten wel btw berekenen. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer teksten journalistiek zijn of commercieel. Bijvoorbeeld als het gaat om tekstwerk in opdracht van bedrijven. Lees meer over Wel of geen btw

13 juli 2016

Factureren

De factuur is het bewijsstuk voor zowel opdrachtgever als zelfstandig journalist. De factuur wordt in de eerste helft van de maand verstuurd over producties die in de maand daarvoor zijn geleverd. De zelfstandig journalist behoudt een kopie van de factuur voor zijn eigen boekhouding.

De factuur bevat gegevens, zoals: Lees meer over Factureren

13 juli 2016

Belastingen

Alles wat een zelfstandig journalist binnenkrijgt is omzet. Alvorens belasting betaald moet worden, kunnen daar verschillende bedragen van af worden getrokken.

Van bruto omzet naar netto inkomsten

Onkostenvergoedingen

Alles wat door de opdrachtgever volledig wordt vergoed, zoals reiskosten. Dit zijn kosten die eerst zijn uitgegeven en later worden vergoed, dus dit is een neutrale post die niet telt als inkomsten voor de belasting. Lees meer over Belastingen

13 juli 2016

Eisen administratie

Elke zelfstandig ondernemer heeft de wettelijke verplichting om een goede administratie bij te houden. Hierbij moet je denken aan:

  • debiteuren- en crediteurenadministratie
  • grootboek
  • in- en verkoopadministratie
  • jaarrekeningen en accountantsverklaringen
  • loonadministratie (bij personeel)
  • voorraadadministratie

De fiscale bewaarplicht van documenten is 7 jaar. De bewaarplicht bij onroerende zaken, zoals een eigen bedrijfspand, bedraagt 10 jaar. Lees meer over Eisen administratie

13 juli 2016

Zakelijke rekening openen

Het is niet wettelijk verplicht, maar wie als zelfstandig journalist aan de slag gaat, doet er goed aan een aparte bankrekening te openen voor zakelijk gebruik. Dit heeft een aantal voordelen. Je kunt de rekening op naam van je bedrijf zetten. Dit oogt meteen al professioneler. Lees meer over Zakelijke rekening openen

13 juli 2016
Resultaat 191 - 200  (van 204)

Pagina's