juridisch

Aansprakelijkheid bij onrechtmatige publicatie

Soms kan sprake zijn van een onrechtmatige publicatie. Wie is in dat geval aansprakelijk voor de gevolgen: is dat de uitgever of omroep? Of is dat de maker van de uitzending of de schrijver van het stuk? Of misschien allebei? Het hangt er onder andere vanaf wat de benadeelde van de publicatie of uitzending precies wil: als de benadeelde een rectificatie wil, dan kan doorgaans uitsluitend de uitgever of omroep daarvoor zorgen. Zij zullen hierop worden aangesproken, want ze zijn het makkelijkst op te sporen. Lees meer over Aansprakelijkheid bij onrechtmatige publicatie

29 december 2021

Interviews

Een journalist zal niet snel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van informatie. Het gaat immers om de boodschap die verspreid wordt, niet om de boodschapper. Lees meer over Interviews

29 december 2021

Verborgen camera

Het heimelijk opnemen van beeld en geluid is niet snel geoorloofd. Uitsluitend in gevallen waarin een maatschappelijke misstand aan de kaak wordt gesteld en deze misstand op geen enkele andere wijze kan worden aangetoond, is het gebruik toegestaan. Een ‘ja, mits noodzakelijk dus’, maar ook dan zal een afweging plaats moeten vinden tussen het belang van nieuwsgaring en de privacy van de betrokkenen. Lees meer over Verborgen camera

29 december 2021

Man en paard noemen

Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Dit uitgangspunt wordt als eerste genoemd in de Leidraad voor de Journalistiek. Maar het is ook de taak van een journalist om misstanden aan de kaak te stellen. Hierbij mag hij zich kritisch, opiniërend of waarschuwend uitlaten. Maar is het altijd toegestaan om in een artikel man en paard te noemen? Lees meer over Man en paard noemen

29 december 2021

Hoor en wederhoor

Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de journalistiek is die van hoor en wederhoor. De Raad voor de Journalistiek zegt hierover in de Leidraad het volgende: ‘Journalisten passen wederhoor toe bij personen die door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slechts zijdelings een rol spelen. Wie beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid om, bij voorkeur in dezelfde publicatie, te reageren op de aantijgingen. Lees meer over Hoor en wederhoor

28 december 2021

Proceskosten

In civiele procedures betaalt de verliezende partij een vergoeding voor de advocaatkosten van de winnende partij. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘gewone’ procedures, waarbij het zogenaamde liquidatietarief geldt en zaken over intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten). Het liquidatietarief is een tarief dat door de wetgever als begrotingswijze is vastgesteld en in beginsel voor alle rechtszaken geldt. Per soort zaak geldt een basistarief dat vermeerderd wordt met het aantal proceshandelingen dat is verricht (dagvaarding, zitting, enzovoorts). Lees meer over Proceskosten

28 december 2021

Suggestieve vraagstelling

Niet alleen de uitspraken van geïnterviewden kunnen aanleiding zijn voor klachten en rechtszaken, ook de vraagstelling van de journalist kan soms tot problemen leiden. Dit speelde onder andere in de zaak van freelancejournalist Peter Olsthoorn, die jarenlang onderzoek deed naar de werkwijze van het telecombedrijf Pretium en haar banden met fondsenwerver Delphi. Hiervoor interviewde Olsthoorn verschillende instanties en organisaties. Lees meer over Suggestieve vraagstelling

28 december 2021
Resultaat 41 - 50  (van 202)

Pagina's