juridisch

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een particuliere WA-verzekering dekt niet de schade die je in de uitoefening van je beroep toebrengt aan personen of spullen van anderen. Freelancers met een eigen onderneming kunnen daarom voor een niet al te hoog bedrag per jaar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om de wettelijke aansprakelijkheid af te dekken. Een dergelijke verzekering moet je niet verwarren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die keert namelijk uit als je schade hebt veroorzaakt door een beroepsfout. Lees meer over Bedrijfsaansprakelijkheid

30 december 2021

Arbeidsongeschiktheid

Aangezien je als freelancer geen werkgever hebt die de afhandeling van de sociale premies voor zijn of haar rekening neemt, zul je dit zelf moeten regelen. Er bestaan verschillende manieren om toch voor een bron van inkomsten te zorgen op de momenten dat je niet in staat bent te werken, bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap, een ongeval of ziekte. Lees meer over Arbeidsongeschiktheid

30 december 2021

Aansprakelijkheid bij onrechtmatige publicatie

Soms kan sprake zijn van een onrechtmatige publicatie. Wie is in dat geval aansprakelijk voor de gevolgen: is dat de uitgever of omroep? Of is dat de maker van de uitzending of de schrijver van het stuk? Of misschien allebei? Het hangt er onder andere vanaf wat de benadeelde van de publicatie of uitzending precies wil: als de benadeelde een rectificatie wil, dan kan doorgaans uitsluitend de uitgever of omroep daarvoor zorgen. Zij zullen hierop worden aangesproken, want ze zijn het makkelijkst op te sporen. Lees meer over Aansprakelijkheid bij onrechtmatige publicatie

29 december 2021

Interviews

Een journalist zal niet snel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van informatie. Het gaat immers om de boodschap die verspreid wordt, niet om de boodschapper. Lees meer over Interviews

29 december 2021

Verborgen camera

Het heimelijk opnemen van beeld en geluid is niet snel geoorloofd. Uitsluitend in gevallen waarin een maatschappelijke misstand aan de kaak wordt gesteld en deze misstand op geen enkele andere wijze kan worden aangetoond, is het gebruik toegestaan. Een ‘ja, mits noodzakelijk dus’, maar ook dan zal een afweging plaats moeten vinden tussen het belang van nieuwsgaring en de privacy van de betrokkenen. Lees meer over Verborgen camera

29 december 2021

Man en paard noemen

Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Dit uitgangspunt wordt als eerste genoemd in de Leidraad voor de Journalistiek. Maar het is ook de taak van een journalist om misstanden aan de kaak te stellen. Hierbij mag hij zich kritisch, opiniërend of waarschuwend uitlaten. Maar is het altijd toegestaan om in een artikel man en paard te noemen? Lees meer over Man en paard noemen

29 december 2021
Resultaat 41 - 50  (van 205)

Pagina's