juridisch

Proefproces drones leidt tot aanpassing wet

Journalisten mogen drones tot 4 kg gebruiken voor nieuwsgaring. Met die verruiming van de regelgeving per 1 juli 2016 is de overheid voldoende tegemoet gekomen aan het belang van de vrijheid van nieuwsgaring. Voor zwaardere drones geldt een zwaarder juridisch regime, waarbij voorafgaand gemeld moet worden waar en wanneer de drone gaat vliegen. Die extra regels zijn volgens de rechter toegestaan, omdat zwaardere drones meer risico’s met zich meebrengen. Dat heeft de Rechtbank Den Haag in een vonnis van 9 november 2016 geoordeeld. Lees meer over Proefproces drones leidt tot aanpassing wet

10 november 2016

Leren contracteren

vrijdag 21 april 2017 - 14.00
€ 120,00 

Deze workshop is bedoeld voor zelfstandige fotografen, journalisten en anderen die creatief werk maken en (de rechten daarop) verkopen. Hoe maak je hierover goede afspraken? Wat moet je absoluut geregeld hebben? Hoe zit het met aansprakelijkheid? En wat betekent eigenlijk rechtenvrij? Lees meer over Leren contracteren

Nieuwe bezems…

Het komt nogal eens voor: al 25 jaar in dienst bij de krant of de omroep, feestje gevierd, promotie gehad, een bonusje en altijd redelijk tot goede beoordelingen.  Dan een nieuwe hoofdredacteur. En toen werd alles anders. Lees meer over Nieuwe bezems…

31 oktober 2016

Ontbinding door de kantonrechter

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst om een andere reden (bijvoorbeeld wegens onvoldoende functioneren of het ontbreken van voldoende vertrouwen) dan een bedrijfseconomische of na twee jaar ziekte wil beëindigen en er is tussen partijen geen overeenstemming, dan moet de kantonrechter er aan te pas komen. Lees meer over Ontbinding door de kantonrechter

29 augustus 2016

Aanvraag WW-uitkering

Een WW-uitkering dient uiterlijk een week na de eerste werkloosheidsdag te worden aangevraagd. Het UWV Werkbedrijf houdt bij de vaststelling van de ingangsdatum van die WW-uitkering rekening met de zogenoemde fictieve opzegtermijn.  Lees meer over Aanvraag WW-uitkering

29 augustus 2016

Vaststellingsovereenkomst

Zeker indien in onderhandelingen een iets hogere vergoeding dan de transitievergoeding wordt overeengekomen dan kan dat een reden voor de werknemer zijn af te zien van verweer tegen het beoogde einde van de arbeidsovereenkomst. In dat kunnen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.   Lees meer over Vaststellingsovereenkomst

29 augustus 2016
Resultaat 61 - 70  (van 117)

Pagina's