nvj academy

Verslaggeving in conflictgebieden “Daar sta je met je camera en wat doe je dan?”

De training Verslaggeving in Conflictgebieden is geen volledige opleiding, benadrukt luitenant-kolonel Mike Bos. Hij spreekt liever van een oriëntatie. “Maar ik garandeer je wel dat die goed is.” Het ministerie van Defensie en NVJ Academy bieden de training twee keer per jaar aan. Docent Peter ter Velde vindt het belangrijk om de praktijk zoveel mogelijk te benaderen. Lees meer over Verslaggeving in conflictgebieden “Daar sta je met je camera en wat doe je dan?”

16 augustus 2016

Klachtenprocedure NVJ Academy

Als u ontevreden bent over een onderdeel van de dienstverlening van NVJ Academy geldt onderstaande klachtenprocedure.

Doel:

het herstellen van de relatie in de dienstverlening of het bijstellen van het verwachtingspatroon van de klant. Deze procedure heeft betrekking op klachten in verband met evenementen, workshops, cursussen, bijeenkomsten en debatten die worden georganiseerd door NVJ Academy. Daar waar onderstaand cursus(sen) staat, worden ook evenementen, workshops, bijeenkomsten en debatten bedoeld. Lees meer over Klachtenprocedure NVJ Academy

16 augustus 2016

Gastcolleges

De juristen en secretarissen van de NVJ geven onder andere gastcolleges op: Windesheim Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede, Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg, School voor Journalistiek Utrecht, Universiteit Groningen, Fotovakscholen, Molengraaff Instituut, Inholland, Rijksuniversiteit Utrecht, PDOJ Erasmus, MIM Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Lees meer over Gastcolleges

16 augustus 2016
Resultaat 21 - 30  (van 39)

Pagina's