Veelgestelde vragen over het NVJ Lidmaatschap

  • Het NVJ Compleet lidmaatschap is bedoeld voor iedereen die in de journalistiek werkzaam is. Met dit lidmaatschap profiteer je van alle diensten en producten van de NVJ, of je nu werknemer of freelancer bent. Deze lidmaatschapsvorm past bij de nieuwe verenigingsstructuur die we in 2021, samen met onze leden, hebben uitgerold. Uitgangspunt hierbij is een gelijk speelveld voor alle werkenden, in lijn met het beleid van de vereniging en de behoeften van de leden.
  • Het Basislidmaatschap is een ‘light’-versie van het gewone NVJ Compleet lidmaatschap. Je kunt (bijna) overal gebruik van maken en betaalt minder voor je lidmaatschap. Er zijn natuurlijk ook verschillen. Zo hebben Basisleden recht op 3 uur juridische ondersteuning per jaar terwijl NVJ Compleetleden onbeperkt juridische steun ontvangen. Daarnaast kunnen NVJ Compleetleden gratis een Perskaart aanvragen, Basisleden betalen voor een Perskaart € 55,- per jaar. De verschillen met een volledig lidmaatschap zie je hier.
  • Per 1 januari 2022 is een nieuw lidmaatschap geïntroduceerd, namelijk NVJ Compleet. Dit NVJ Compleet lidmaatschap kost € 27,- per maand. Werknemerleden betaalden in 2021 € 31,95 per maand. Ook deze leden gaan in 2 jaar over naar het NVJ Compleet lidmaatschap van € 27,-. Daarom betalen zij in 2022 € 29,50 en in 2023 € 27,-.
  • Jazeker, zolang je minder verdient dan het vastgestelde bedrag hou je recht op de korting.
  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten de aparte lidmaatschappen voor werknemers en freelancer op te heffen en het lidmaatschap voor alle werkenden te introduceren. Dit is het NVJ Compleet lidmaatschap ad € 27,-. In lijn hiermee wijzigen de tarieven van de bestaande lidmaatschappen stapsgewijs naar één tarief voor beide groepen. Het tarief voor freelancers wordt daarom vanaf 2022 in 2 jaar verhoogd van € 23,95 naar € 27,-. Daarom is het tarief voor freelancers in 2022 € 25,50 en in 2023 € 27,-.
  • Nee, wanneer je nu gratis Studentlid bent kun je dat blijven. Maar, je zou wel kunnen overwegen betalend lid te worden. Je ontvangt dan de Studentenperskaart geheel gratis.
  • Ja, in dit pakket verandert qua inhoud niets. Het enige wat wijzigt is de contributie, deze gaat van € 15,90 in 2021 naar € 17,- per maand in 2022.
  • Ja dat kan. Omdat het aanmeldformulier hier nog niet op is ingericht kun je beter even contact opnemen met de ledenservice door een e-mail naar ledenservice@nvj.nl te sturen of bellen naar 020-3039700.
  • Graag! Als lid van de NVJ word je via e-mails meteen uitgenodigd voor ledenpeilingen over cao’s en sociaal plannen.
  • Nadat je als NVJ-lid bent geregistreerd én een account op Villamedia hebt gemaakt, duurt het even (maximaal 24 uur) voordat je als NVJ-lid overal toegang toe hebt op Villamedia. Denk eraan dat je voor je Villamedia-account hetzelfde mailadres gebruikt dat bij de NVJ bekend is.
  • Als NVJ Compleet- of Basislid kun je zo gauw je als lid bent ingeschreven bellen met onze juristen. Je hebt dan meteen recht op juridisch advies. Alleen niet voor zaken die vóór je lidmaatschap zijn ontstaan. In het Reglement Rechtsbijstand staat voor welke zaken en onder welke voorwaarden je kosteloos of tegen een gereduceerd tarief bij ons terecht kunt.
   Studentleden hebben geen recht op kosteloos juridische advies. Gelukkig kun je veel juridische informatie vinden op onze website. Bijvoorbeeld informatie over contracten, auteursrecht of ontslag.
  • Nee, je hoeft geen journalistieke opleiding te hebben gedaan om lid te kunnen worden van de NVJ.
  • Ja, die korting wordt meteen verrekend in de shop.
  • Ja hoor. We toetsen wel of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat in orde is, ontvang je je perskaart binnen enkele dagen. Mocht je echt dringend een perskaart nodig hebben, bel dan even met de ledenadministratie (020-3039700).
  • Met een perskaart toon je niet alleen aan dat je lid bent van de NVJ maar vooral dat je professioneel journalist bent. Dat je je inkomen verdient met journalistiek werk. Met deze voorwaarde beschermen we de beroepsgroep.
  • De meeste leden kiezen voor automatische incasso. Dat is ook voor de NVJ het prettigst. Maar als je liever per factuur betaalt, kan dat ook.
  • Aan het eind van elke maand incasseren we het bedrag voor de daaropvolgende maand.
  • De opgave van de aan de NVJ betaalde contributie in een kalenderjaar ontvang je begin november. Als je in vaste dienst bent, lever je de opgave in bij je werkgever. Ben je freelancer, dan kun je de betaalde contributie als bedrijfskosten aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Hier vind je meer info.
  • Om je lidmaatschap op te zeggen neem je telefonisch contact op met de ledenservice via 020-3039710
  • Natuurlijk! We heten je graag opnieuw welkom! Vul hier het formulier in of bel ons even.
  • Zeker! Voor € 9,50 ben je volledig lid van de NVJ gedurende de komende 3 jaar. Wil je gebruik maken van dit aanbod, neem dan contact op met de ledenservice via 020-3039700 of stuur een e-mail naar ledenservice@nvj.nl
  • Je lidmaatschap stopt automatisch wanneer je afstudeert. Wij checken vooraf die datum nog even met je door je een e-mail of WhatsApp te sturen. Wanneer je stopt met je studie is het de bedoeling dat je zelf contact opneemt. Wanneer we niets van je horen word je op de door jou opgegeven afstudeerdatum uitgeschreven.
  • Bij de NVJ hebben de leden het voor het zeggen. Jij wordt als lid op basis van je profiel ingedeeld bij een ledengroep. Iedere ledengroep wordt binnen de NVJ bijgestaan door een secretaris. De secretaris komt, samen met de werkorganisatie, op voor de belangen van jouw ledengroep. De ledengroepen zijn Werknemers Omroep, Werknemers Uitgeverijbedrijf, Zelfstandigen, NVF (fotojournalisten), Plus+ (Vut- en gepensioneerde journalisten) en ViP (de jongerensectie Vers in de Pers).
  • De NVJ sluit jaarlijks collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) af bij dagbladen, nieuwsbladen, omroepen, tijdschriften en persbureaus. De belangrijkste onderwerpen van een cao zijn salarissen, werktijden, vakantiedagen en de duur van contracten. Er worden ook afspraken vastgelegd over het pensioen en de rechtspositie van journalisten. Zonder goedkeuring van de NVJ (en dus indirect van jou als lid) kan een cao niet tot stand komen.
  • De NVJ onderhandelt niet alleen over cao’s en sociaal plannen maar zet zich ook in voor eerlijke tarieven voor freelance (foto)journalisten. We werken aan medezeggenschap van (freelance) journalisten in organisaties en praten mee in de politieke besluitvorming over persvrijheid en persveiligheid. Op individueel vlak staan we voor je klaar als het gaat om advies en hulp bij geschillen met je werkgever of opdrachtgever en krijg je meteen hulp bij auteursrechtschendingen of wanneer je, bij het uitvoeren van je vak, te maken krijgt met politie en justitie of direct gevaar loopt. In dat laatste geval bel je meteen ons noodnummer en gaan we aan de slag.
  • Ruim 8.400 journalisten zijn aangesloten bij de NVJ.
  • De NVJ is vertegenwoordigd in de besturen van diverse organisaties. Van de Beroepsgroep Sportjournalisten NSP tot het bestuur van PNO Media en van het Leids Mediafonds tot LIRA. Bekijk ze hier allemaal. Daarnaast is de NVJ ook betrokken bij de oprichting van organisaties als Raad voor de Journalistiek, Free Press Unlimited en Vrouw en Media. Meer organisaties vind je hier
  • Voor jou als lid komen we in actie als de persvrijheid in het gedrang komt. Daarvoor kun je dagelijks terecht bij onze juridische afdeling, of bij acute dreiging buiten kantooruren ons noodnummer. De NVJ levert gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid om daarmee het belang van persvrijheid te blijven onderstrepen. We dragen bij aan de totstandkoming van wetgeving die bijvoorbeeld de journalistieke bronbescherming waarborgt. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie hebben we afgesproken dat de politie na aangifte extra prioriteit geeft aan opsporing en dat het OM extra zware straffen stelt. Daarnaast kun je bij de NVJ terecht voor hulp na incidenten.

We staan voor je klaar

Staat jouw vraag er niet bij? Onze ledenservice staat voor je klaar.
Bel 020 303 97 00 of stuur een mail naar ledenservice@nvj.nl.