Verkiezingen 2023

Het bestuursmodel van de NVJ is gestoeld op directe vertegenwoordiging vanuit de journalistieke achterban. Dit jaar vinden er van 23 oktober tot en met 6 november (digitale) verkiezingen plaats voor 12 functies in het bestuur en in de drie beleidsteams.

Vacatures en functieprofielen

Er zijn in 2023 verkiezingen voor 5 functies in het bestuur:

 • Voorzitter bestuur
 • Vice-voorzitter bestuur
 • Bestuurslid Zelfstandigen
 • Bestuurslid NVF/Beeldmakers
 • Bestuurslid Vers in de Pers (ViP)

en voor 7 functies in de beleidsteams Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling:

 • Leden beleidsteam Werkvoorwaarden vanuit de ledengroepen Zelfstandigen, NVF/Beeldmakers en Vers in de Pers (ViP)
 • Leden beleidsteam Persvrijheid vanuit de ledengroepen Zelfstandigen en NVF/Beeldmakers
 • Leden beleidsteam Vakontwikkeling vanuit de ledengroepen Zelfstandigen en NVF/Beeldmakers

Bekijk de vacatures en de bijbehorende functieprofielen.

Kandidaatstelling

Leden die graag actief willen worden binnen de NVJ, zich herkennen in een van de profielen en hun ledengroep willen vertegenwoordigen, kunnen zich kandidaat stellen míts zij minstens een half jaar lid zijn op het moment dat de verkiezingen van start gaan.

De kandidaatstelling voor de verschillende functies in het bestuur en de beleidsteams start op donderdag 13 juli. Bekijk hoe jij je kandidaat kunt stellen!

N.B.: de kandidaatstelling is inmiddels gesloten. Op donderdag 19 oktober maken we de kandidaten voor de verschillende functies bekend.

Voordrachten bestuur

Het bestuur draagt drie actieve leden voor:

 • Dit jaar treedt voorzitter Renske Heddema af. Het bestuur draagt de huidige vice-voorzitter Folkert Jensma voor het voorzitterschap voor. 
 • Folkert Jensma kandideert zich voor het voorzitterschap en treedt af als vice-voorzitter. Het bestuur draagt het huidige bestuurslid namens Vers in de Pers Rowan Blijd voor het vice-voorzitterschap voor. 
 • Dit jaar treden de vertegenwoordigende bestuursleden van de ledengroep Zelfstandigen en NVF/Beeldmakers volgens rooster af. Het bestuur draagt Ruud Rogier (NVF/Beeldmakers) voor herverkiezing voor.

Tijdpad

Vanaf 13 juli tot en met 13 september kunnen individuele leden zich kandidaat stellen. Hierna toetst de onafhankelijke Verkiezingscommissie of kandidaten aan het profiel van de functie voldoen en brengt zij advies uit aan het bestuur over het toelaten van de kandidaten tot de verkiezingen.

Op 19 oktober presenteren we de kandidaten op onze digitale kanalen en van 23 oktober tot en met 6 november kunnen leden hun stem uitbrengen. De Verkiezingscommissie stelt op 7 november de uitslag vast, waarna eerst de kandidaten en vervolgens de leden worden geïnformeerd. Op 8 november vindt in Villa Vennendal in Nunspeet de installatie van het bestuur en de beleidsteams plaats.

Nieuws

De laatste nieuwsberichten over de verkiezingen 2023 vind je op de nieuwspagina.

Algemene informatie

Alle regels rondom de verkiezingen zijn opgenomen in het Verkiezingsreglement. De verkiezingen dienen eerlijk en onberispelijk te verlopen. Daarom houdt de onafhankelijke Verkiezingscommissie controle op het proces vanaf kandidaatstelling tot en met de uitslag van de verkiezingen.

De verkiezingen worden uitgevoerd met de digitale verkiezingstool ProVote van de OrcaGroup die transparante en veilige verkiezingen mogelijk maakt. Leden ontvangen in oktober een eenmalige inlogcode voor de verkiezingen waar zij aan deel mogen nemen.