Vraag & Antwoord 'Journalistiek heeft een prijs'

Wat willen we bereiken met de campagne JHEP2020?

Betere voorwaarden, betere tarieven en een serieuze onderhandelingspositie voor freelance (foto)journalisten.

In 2019 is gestart met een campagne voor fotojournalisten. Waarom is er nu gekozen voor een campagne voor zowel freelance journalisten als fotojournalisten? 

Er zijn meerdere aanleidingen:
- De NVJ gaat met vijf mediabedrijven – DPG Media, Mediahuis, Sanoma, Hearst, en ANP  gesprekken voeren over voorwaarden en tarieven voor freelancers
- De rechter bepaalde onlangs in een zaak tussen twee freelancers en DPG Media dat voor zowel tekstfreelancers als fotografen een hogere billijke vergoeding moet gelden. 
- In de recent afgesloten cao voor architecten zijn voor het eerst collectieve afspraken gemaakt over freelance-tarieven: bij hetzelfde werk en onder dezelfde omstandigheden geldt een minimaal tarief van 150% van het bruto cao-loon. 
- Volgens de nieuwe leidraad van ACM is collectief onderhandelen voor zij-aan-zijwerkers mogelijk geworden.   
- Een groeiende groep freelancers laat van zich horen: zij komen op voor een betere positie van freelancers en voor professionele tarieven. 

Wat is het verschil met de voorgaande campagne Journalistiek heeft een Prijs?

Het doel was toen een meer bewustwording over de waarde van goede journalistiek. In 2018 volgden campagnes met aandacht voor de regiojournalistiek, payrolling en fotojournalistiek. Begin 2019 legden 500 fotojournalisten een dag het werk neer. Hieruit vloeide het project Fotojournalistiek heeft een Prijs uit voort.   

Is er nu de campagne verbreed is nog wel sprake van een aparte benadering van fotojournalisten?

Jazeker! De doelstellingen en eisen gelden nog steeds. Fotojournalisten kunnen hierover hun eigen pagina raadplegen. 

Wat kunnen we in de komende maanden verwachten?

Vanaf medio maart starten gesprekken met de mediabedrijven. De campagne, gevoerd door en voor freelance journalisten en fotojournalisten, richt zich op het verwerven van steun en het organiseren van activiteiten om de onderhandelingen kracht bij te zetten.  

Hebben de leden invloed op de inzet van de gesprekken met de vier mediabedrijven? En wat wordt die inzet?

Jazeker, de inzet wordt voorgelegd aan de leden freelance en NVF en in stemming gebracht. De inzet komt neer op een (uur)tarief voor freelancers die in lijn ligt met het loon van een werknemer in loondienst die hetzelfde werk doet in vergelijkbare omstandigheden. De inzetbrief wordt naar verwachting begin maart naar de leden gestuurd.

Waarom vragen jullie voor freelancers cao-loon +50%?

We willen dat gelijk werk gelijk beloond wordt. Freelancers moeten veel zelf regelen wat voor werknemers door de werkgever al geregeld is. We hebben het dan over zaken als pensioen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vakantiedagen en het afdekken van werkloosheidsrisico’s. Als we voor freelancers geen opslag zouden vragen op het cao-loon zouden zij dus minder verdienen dan werknemers. De ongelijkheid tussen werknemers en freelancers proberen we nu net te verminderen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten uit de onderhandelingen of wanneer de onderhandelingen niet naar wens verlopen?

Daar gaan jullie als leden over. Tijdens de gesprekken met uitgevers zal pas blijken welke resultaten bereikt kunnen worden en of de leden dat voldoende vinden. 

Hoe kan ik meedoen aan de campagne?

Steun is uitermate belangrijk, zowel van freelancers als van werknemers.
Het is al heel eenvoudig om bijvoorbeeld je steun uit te spreken via een van onze petities:
Ga hier naar de:
- Petitie freelance journalisten /werknemers (deze petitie wordt binnenkort opengezet)
- Petitie fotojournalisten

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

In de komende periode sturen we elke twee weken een nieuwsbrief met ontwikkelingen, oproepen en ervaringen. Dit doen we voor zowel de freelance journalisten als voor fotojournalisten. 
Nog geen lid van de NVJ? 
- Meld je hier aan voor de nieuwsbrief voor de fotojournalisten
- Meld je hier aan voor de nieuwsbrief voor freelance journalisten

Waarom is de campagne JHEP ook belangrijk voor werknemers?

Een toenemend aantal journalisten valt niet meer onder een cao. De werkgevers willen op deze manier kosten besparen door in te zetten op freelancers en lage tarieven. Deze ontwikkeling gaat de werknemers aan omdat hierdoor ook de cao uitgehold dreigt te worden. Bovendien wil elke journalist kwalitatief goede kranten en tijdschriften maken en dan heb je goede mensen nodig die bij het bedrijf worden betrokken, die zich verder kunnen ontwikkelen en waarin wordt geïnvesteerd.

Welk belang heeft de campagne voor mij als werknemer?

Hoe beter de tarieven en voorwaarden, hoe minder aantrekkelijk het voor werkgevers wordt om werknemers en freelancers tegen elkaar uit te spelen. Er mag geen bonus staan op het ontslaan van vaste krachten om deze te vervangen door goedkope freelancers. Maar ook willen we werkgevers aan tafel om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat freelancers beter betrokken worden en hoe we het mediabedrijf beter kunnen maken.  De kwaliteit van de titel wordt door alle collega’s bepaald, ongeacht zijn of haar contractvorm.  En dat willen we bereiken door minder concurrentie op loon en tarieven tussen werknemers en freelancers. 

Kan ik als werknemer ook mijn steun betuigen aan de campagne?

Jazeker, graag zelfs! Wij vragen je om onze petitie (deze petitie wordt binnenkort opengezet) te ondertekenen waarin staat dat we vinden dat er tarieven en voorwaarden moeten komen die in lijn liggen met de journalisten in loondienst. Want alle journalisten verdienen gelijke waardering, ongeacht hun contractvorm.

Wanneer worden de reguliere onderhandelingen voor een nieuwe cao UB opgestart, waaronder wij als werknemers onder vallen?

Op dit moment wordt de input voor onze inzetbrief verzameld en is er aan de werkgevers een voorstel gedaan voor het onderhandelingsschema. De voorstellenbrief wordt naar verwachting medio maart voorgelegd aan de leden die onder de cao UB vallen. 

Wat kan ik nog meer doen om de NVJ en onze collega’s te steunen?

Veranderingen in het voordeel van freelancers (en uiteindelijke alle journalisten) komen alleen tot stand door de gezamenlijke kracht en steun van de leden. Als lid versterk je je eigen positie en die van je collega’s.

Steun ons hierin, samen staan we echt veel sterker!

Word actief als vrijwilliger

Word actief voor Journalistiek heeft een prijs! Zet je in voor betere tarieven en voorwaarden voor freelance (foto)journalisten.

Doe mee