Blijven de inconveniëntiedagen gehandhaafd?

Blijven de inconveniëntiedagen gehandhaafd nu er in de nieuwe cao een persoonlijk keuzebudget is?

Antwoord

Ja, de inconveniëntieregeling voor de functiegroep dagbladjournalisten blijft gehandhaafd en opgenomen in artikel 13.7 van de cao. De inconveniëntiedagen zijn - indien van toepassing - afhankelijk van de scores zoals in 13.7 lid 4 van de cao zijn geregeld.

cao werknemers