BTW, ja of nee?

Ik ga binnenkort op freelancebasis als eindredacteur aan de slag bij een tijdschrift over opvoeden.  Voor mijn journalistieke werk, maak ik altijd gebruik van de btw-vrijstelling. Mag ik dat ook doen voor mijn eindredactie-werkzaamheden?

Antwoord

Nee, niet zonder meer. Dat is helemaal afhankelijk van de concrete invulling van de werkzaamheden. Op de site van de Belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstellingen  staat wie in aanmerking komt voor een btw- vrijstelling. Dat zijn onder andere schrijvers, cartoonisten en journalisten. Zij hoeven geen btw te rekenen bij het factureren van hun diensten, mits het gaat om een inhoudelijke of redactionele bijdrage aan een dagblad, tijdschrift, journalistieke internetsite of een journalistiek programma op radio of televisie.  

Deze omschrijving roept toch nog vaak vragen op. Het Ministerie van Financiën heeft er ooit, in 2005, een besluit over genomen dat nog steeds van kracht is. Daaruit blijkt dat wanneer aan de te redigeren tekst een eigen gedachteninhoud wordt toegevoegd er zeer waarschijnlijk sprake is van een btw-vrijstelling. Daar moeten we het mee doen, want meer handvatten dan bovenstaande omschrijving geeft het besluit niet. De concrete vraag of het voeren van eindredactie ook vrijgesteld is van btw wordt niet beantwoord.

Wat er in ieder geval niet onder valt wordt wel expliciet genoemd: voor het maken van reclameteksten en advertorials (reclame in redactionele vorm) geldt een btw-plicht. In de ogen van de Belastingdienst is er sprake van een open norm. Hoe kan je als freelancer dan toch zekerheid krijgen? Dat kan via een zogenoemde ‘ruling’, een vooroverleg dat je via de website van de Belastingdienst kunt aanvragen. Zie: https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/ruling. Dat vooroverleg leidt dan tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in jouw specifieke geval zal worden toegepast. Je moet daartoe alle feiten en omstandigheden uitvoerig beschrijven en daarover zelf een standpunt innemen. Die interpretatie stem je af met de inspecteur bij wie je het verzoek doet of hij jouw zienswijze wil bevestigen. Dit is de enige manier om een standpunt van de Belastingdienst af te dwingen en daarmee te voorkomen dat je achteraf voor verrassingen komt te staan.

Kortom: wil je zekerheid krijgen dan moet je de werkzaamheden vooraf voorleggen aan de inspecteur. Heb je dit niet gedaan dan is het zaak dat je achteraf kunt aantonen dat er sprake was van een eigen gedachteninhoud waarbij je een creatieve inbreng hebt gehad en doorslaggevende keuzes hebt gemaakt.

mag dat zomaar