De cao voor het Uitgeverijbedrijf kent een gelaagde opbouw. Wat houdt dat in?

De cao voor het Uitgeverijbedrijf kent een gelaagde opbouw met centraal en decentraal overleg. Wat houdt dat in?

Antwoord

De cao kent meerdere niveaus met centraal en decentraal overleg:

  • De basisregeling met algemene cao-bepalingen en journalistieke cao-bepalingen. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld werkingssfeer, arbeidsduur en loon.
  • Arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau. Afspraken via decentraal overleg, zoals variabele beloning, werktijden en compensatie overuren.
  • Individueel maatwerk. Keuzemogelijkheden voor de individuele werknemer. Afspraken over individuele werktijd, extra verlof uit het persoonlijk keuze budget (pkb), omvang vakantiereservoir. De keuzes worden bijgehouden in een arbeidsvoorwaardentool in het administratiesysteem.
  • Overgangsbepalingen. Hierin staan de aanvullende of afwijkende afspraken voor werknemers die nu onder een van de journalistieke cao’s vallen.

 

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers