Hebben alle deelnemende journalisten aan de training Verslaggeving in conflictgebieden al plannen om naar conflictgebieden af te reizen?

Moet ik al een concreet en definitief plan hebben om naar conflictgebieden af te reizen om te kunnen deelnemen aan de training Verslaggeving in conflictgebieden?

Antwoord

Nee en dit is ook geen vereiste om deel te nemen aan de training Verslaggeving in conflictgebieden.

training conflictgebieden