Heeft mijn opdrachtgever bij levering een betalingsverplichting?

Mijn opdrachtgever betaalt mij alleen als mijn artikel wordt gepubliceerd. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, tenzij. Als je contractueel niets met je opdrachtgever hebt afgesproken over de betalingsverplichting, dan is je opdrachtgever verplicht je te betalen nadat jij je artikel hebt ingeleverd. Je hebt immers aan je contractuele verplichting voldaan door het artikel te schrijven en te leveren. In de wet is bepaald dat je voor werkzaamheden die je in opdracht hebt verricht, recht hebt op een vergoeding. Voor je opdrachtgever ontstaat daarom een betalingsverplichting op het moment dat jij het artikel inlevert. Ervan uitgaande dat het artikel goed is, kun je na levering een factuur sturen. In de wet is bepaald dat de factuur binnen 30 dagen moet zijn betaald. Dat je opdrachtgever jouw artikel pas veel later of niet publiceert, verandert niets aan deze betalingsverplichting.

Stel, er is contractueel wel iets afgesproken over het moment waarop de betalingsverplichting ontstaat. Bijvoorbeeld doordat in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever is bepaald dat die een vergoeding aan je verschuldigd is als het artikel is geaccepteerd maar dat pas hoeft te betalen na publicatie of op het moment dat de opdrachtgever besluit het artikel niet te publiceren. Hoe zit het dan?

In beginsel zijn partijen vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen, tenzij dat in strijd is met een dwingend wettelijke bepaling. Afspraken over het moment waarop de betalingsverplichting ontstaat vallen onder de contractsvrijheid. Bovenstaande bepaling mag je opdrachtgever dus in zijn algemene voorwaarden opnemen. Hoewel dit in beginsel is toegestaan, is er veel voor te zeggen dat een dergelijke bepaling onredelijk bezwarend is voor de freelancer. Die heeft namelijk geen enkele invloed op het moment waarop de publicatie wel of niet plaatsvindt en verliest zo de controle over zijn eigen financiële situatie. Als freelancer weet je niet wanneer je geld ontvangt voor werk dat  verricht is. Daarvoor ben je afhankelijk van de beslissing van je opdrachtgever. Dat kan onredelijk bezwarend zijn, zeker als er veel tijd zit tussen het moment waarop jij je artikel inlevert en de publicatie. In dat geval moet je lang op je geld wachten wat voor een freelancer een behoorlijke impact kan hebben.

Bij de beoordeling of zo’n bepaling door de beugel kan, is ook van belang of het een grote opdrachtgever betreft en of de freelancer de mogelijkheid heeft gehad vooraf over de algemene voorwaarden te onderhandelen. Is dat niet het geval dan zal zo’n bepaling dat je pas betaald krijgt na publicatie al snel onredelijk bezwarend zijn. 

 

mag dat zomaar

Stuur ons je voorbeelden

Heb jij ook wel eens meegemaakt dat je pas betaald werd na publicatie en niet na levering? Of heb je voorbeelden van dat je wel keurig direct betaald werd? Help ons dit beter in kaart te brengen en laat ons je voorbeeld weten via email. Alvast bedankt!