Hoe kan ik van deze fiscale regeling gebruik maken?

Hoe kan ik van deze fiscale regeling gebruik maken?

Antwoord

Wanneer in je cao een fiscale regeling is opgenomen en je hebt in november van de NVJ een jaaropgave van de betaalde lidmaatschapsbijdrage ontvangen, lever je deze jaaropgave ondertekend in bij je huidige werkgever. Als de regeling in de cao is vastgelegd, dan is je werkgever verplicht deze toe te passen. Je blijft je lidmaatschapsbijdrage gewoon betalen aan de NVJ.

nvj lidmaatschap