Hoe komt het voordeel van deze fiscale regeling tot stand?

Hoe komt het voordeel van deze fiscale regeling tot stand? Hoe en wanneer krijg ik dit terug?

Antwoord

De betaalde lidmaatschapsbijdrage wordt eenmalig ingehouden op je bruto maandsalaris door je werkgever, meestal aan het eind van het jaar. Hierdoor is dit bruto bedrag lager voor de berekening van belasting en sociale premies. Je betaalt dus minder belasting en sociale premies. Het belastingtarief dat op je van toepassing is, is wel van invloed op de grootte van je voordeel. Een fiscale regeling heeft geen invloed op je netto salaris.

nvj lidmaatschap