Hoeveel extra vrije dagen kun je maximaal kopen met het budget in je PKB?

Hoeveel extra vrije dagen kun je maximaal kopen met het budget in je persoonlijk keuzebudget (PKB)?

Antwoord

Dit is afhankelijk van je individuele arbeidsduur. In de cao is afgesproken dat er tot een maximum van drie maal het wekelijks aantal arbeidsuren aan extra verlof kan worden opgenomen, tenzij anders is overeengekomen in decentraal overleg.  Zie ook artikel 5.4 lid 4 van de cao. 

cao werknemers