Hoeveel verlofdagen heb ik in de nieuwe cao?

Hoeveel verlofdagen heb ik als ik onder nieuwe cao Uitgeverij val?

Antwoord

Elke werknemer heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De waarde van 4 bovenwettelijke dagen komt per 1 januari 2016 in het PKB. Werknemers in bepaalde functiegroepen in de cao hebben recht op meer bovenwettelijke vakantiedagen of dagen die daarmee gelijk worden gesteld. Andere vormen van eventueel extra verlof is bijvoorbeeld geregeld in artikel 5.4 lid: 2, 3 en 4 van de cao

cao werknemers