Ik meld me ziek!

Ik heb een conflict met mijn chef en daarom heb ik mij ziekgemeld. Dat is niet zomaar, ik heb last van slapeloze nachten, stress en alles wat daar bij hoort.
Nu heeft de bedrijfsarts gezegd dat hij mij niet ziek acht maar dat hij mijn werkgever een time-out zal adviseren en ik in die tijd in gesprek moet met mijn leidinggevende.
Mag dat zomaar?

Antwoord

Ja, dat mag. Sterker nog, een bedrijfsarts moet dit advies geven bij arbeidsconflicten. De gedachte hierachter is dat ziekmelding het probleem niet oplost. Je kunt heus wel echt ziek worden van een arbeidsconflict en het kan ook heel goed zijn om wat afstand te nemen van de situatie, maar het herstel is vrijwel nooit gebaat bij alleen maar thuisblijven. In de time-out hoef je niet aan het werk, maar moet wel gewerkt worden aan een oplossing van het conflict.

Er zijn over het algemeen eigenlijk maar twee (eind) oplossingen mogelijk: de ruzie wordt bijgelegd en de werknemer gaat weer aan het werk, of partijen gaan uit elkaar. In dat laatste geval wordt meestal onderhandeld over een afvloeiingsregeling. Als daar overeenstemming over bereikt wordt, eindigt de arbeidsovereenkomst in onderling overleg, als partijen er niet uitkomen, moet de rechter zich over de zaak buigen. De rechter zal bij een verstoorde arbeidsrelatie partijen niet snel dwingen weer samen te gaan werken. Vrijwel altijd volgt dus ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding, meestal ter hoogte van de transitievergoeding. Alleen als de werknemer zich héél erg misdragen heeft, krijgt hij geen vergoeding. Aan de andere kant geldt dat indien de werkgever ernstig in gebreke is gebleven, bijvoorbeeld door ineens kritiek op het functioneren te hebben maar geen verbetertraject aan te bieden of door de werknemer duidelijk weg te pesten, dan krijgt de werkgever de kous op de kop en kan de rechter een hoger bedrag toekennen.

Vanzelfsprekend zal de bedrijfsarts wel een ziekmelding accepteren als er meer aan de hand is dan ziekte als gevolg van het conflict. Bijvoorbeeld als dit de druppel was die de emmer doet overlopen en er sprake is van een burn out. Die scheidslijn is soms moeilijk te trekken en ook daarover ontstaan vaak conflicten. Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts en vindt dat je wel degelijk echt ziek bent, kan je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.  

Kortom, bij ziekmelding wegens een conflict is er meestal slechts een korte periode respijt en zal je in gesprek moeten met de werkgever.

Petra Oudhoff, NVJ Advocaten & Juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail naar juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

juridisch mag dat zomaar