Kan hij mij verbieden gebruik te maken van deze bedrijfsnaam?

Als freelancer help ik communicatiedeskundigen met de beeldtaal van hun organisatie. Dat doe ik met  een zelf ontwikkeld programma dat ik ‘Beeldstudio’ heb genoemd. Daar hangt ook een website aan met de domeinnaam www.beeld-studio.nl. Nu ben ik aangeschreven door een fotograaf die claimt een ouder recht op die naam te hebben met zijn bedrijf. Zijn bedrijf heet ‘De Beeldstudio’ en  richt zich op  bedrijfsreportages en zakelijke portretten. Kan hij mij verbieden gebruik te maken van de naam ‘Beeldstudio’?

Antwoord

Ja, dat zou kunnen als er sprake is van verwarringsgevaar. Een en ander volgt uit art. 5 van de Handelsnaamwet. Het is verboden een zelfde naam te voeren of een naam die maar weinig afwijkt van een handelsnaam die al eerder door een ander werd gebruikt als daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit geval gaat het om een vergelijkbare handelsnaam en een domeinnaam. Om te zien of er sprake is van het risico dat je beide namen/bedrijven door elkaar zou kunnen halen, wordt met name gekeken naar de aangeboden diensten: die zijn in dit geval niet gelijk. Verder is van belang waar de activiteiten worden verricht. Is dat in een ander geografisch gebied, dan zitten beide niet in elkaars vaarwater. Dus ondanks dat de namen min of meer hetzelfde zijn, zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van verwarring: beide bedrijven zijn werkzaam in een andere branche en ander gebied, waardoor er niet onder elkaars duiven wordt geschoten. De enkele inschrijving van een handelsnaam bij de KvK of een NL-domeinnaamregistratie bij SIDN is dus niet voldoende om een beroep op een ouder recht te kunnen doen.

Bovendien blijkt dat als je op internet de zoekterm  ‘Beeldstudio’ invoert er nog meer bedrijven zijn die op de een of andere wijze dat woord voeren. Dat betekent dat het betreffende woord feitelijk niet onderscheidend is. Het is voornamelijk beschrijvend en als dat het geval is, houdt dat in dat je geen exclusief beroep op het hebben van een handels- of domeinnaam kan doen. Voor logo’s geldt eigenlijk hetzelfde: als een logo uit een woord bestaat in plaats van een beeld, dan is dat ook niet onderscheidend in de zin van de Handelsnaamwet.

Naast het voeren van een handelsnaam en inschrijving bij de KvK kun je een logo of een naam ook als merk registreren bij het Benelux merkenbureau. Maar ook dan geldt dat je een beschrijvend merk of logo  als ‘Beeldstudio’ niet zal kunnen registreren.

Slotsom: wil je niet dat anderen met hun naam  onder jouw duiven schieten dan zal je dus wel  een originele naam moeten voeren.

Yolanda Pattiasina, NVJ Advocaten en Juristen

 


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

mag dat zomaar