Kan ik een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zo tekenen?

Kan ik een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zo tekenen?

Antwoord

Nooit zomaar tekenen! Een modelovereenkomst is en blijft een gewoon contract waarin bepalingen staan, die de verhouding tussen contractpartijen weerspiegelen. De Belastingdienst kijkt alleen naar bepalingen, die over de arbeidsrelatie gaan. Goedgekeurd door de Belastingdienst betekent niet dat álle bepalingen in het contract “redelijk” en “juist” zijn. Zo kijkt de Belastingdienst niet naar bijvoorbeeld aansprakelijkheid en verhaal, auteursrechtenbepalingen of concurrentiebedingen. Jij bent daar echter als contractpartij wel aan gebonden als je tekent. Neem bij twijfel contact op met de NVJ op om contracten te bespreken.