Kan de praktijk tijdens de training Verslaggeving in conflictgebieden wel voldoende benaderd worden?

Tijdens de training Verslaggeving in conflictgebieden word je voorbereid op het maken van gevaarlijke reizen, maar kan de praktijk wel voldoende benaderd worden?

Antwoord

Een gevechtsbaan kan behoorlijk indrukwekkend zijn. Je moet laag blijven, de kogels suizen letterlijk over je heen. Dat is een hele ervaring, ook voor militairen. Ook het verrichten van levensreddende handelingen is minstens zo imponerend. Wat moet je doen als iemands ledematen afgerukt zijn, terwijl je daar staat met je camera? Overigens is de training Verslaggeving in conflictgebieden geen volledige opleiding. Er wordt daarom liever gesproken van een oriëntatie met het doel om de risico’s tot een minimum te beperken.

training conflictgebieden