Er komen 4 van alle bovenwettelijke vakantiedagen in het PKB. Wat gebeurt er met de overige?

Er komen 4 bovenwettelijke vakantiedagen in het PKB. Wat gebeurt er met de overige bovenwettelijke vakantiedagen waar werknemers bij de dagbladen, publieks- en opinietijdschriften nu recht op hebben?

Antwoord

Niet alle werknemers die vallen onder de cao hebben recht op meer dan de 4 bovenwettelijke verlofdagen die in de basisbepalingen zijn geregeld. Per functiegroep is bepaald of en hoeveel extra boven wettelijke verlofdagen van toepassing zijn. Voor de functiegroepen dagblad- en publieks- en opinietijdschriften blijven de overige bovenwettelijke verlofdagen onveranderd gehandhaafd. Ze kunnen dus ook op normale wijze worden aangewend om verlof mee op te nemen.

 

cao werknemers