Levert een verkeerd btw-nummer boven mijn factuur problemen op?

Als freelancer vermeld ik – naar nu pas blijkt – sinds een paar jaar een verkeerd btw-nummer boven mijn facturen, namelijk het nummer dat mij in de eerste brief van de centrale administratie van de Belastingdienst is meegedeeld. Zit ik daarmee fout?

Antwoord

JA, dat levert problemen op. Als zelfstandig ondernemer betaal je doorgaans omzetbelasting of btw. Als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel wordt je bedrijf automatisch aangemeld bij de Belastingdienst en ontvang je een btw-nummer. Dit nummer blijft in principe altijd hetzelfde, tenzij je andere activiteiten gaat verrichten. In dat geval krijg je een nieuw nummer en is het oude nummer niet langer actief. De landcode en het BSN-nummer (waaruit een btw-nummer bestaat) veranderen niet, maar de toegevoegde zogenoemde B-code wijzigt dan wel.

Het vermelden van het juiste btw-nummer, gebaseerd op de actuele werkzaamheden, is een van de vereisten waaraan een factuur moet voldoen (naast o.a. datum, opvolgend factuurnummer, kvk-nummer, naam en adres van jezelf en de opdrachtgever/afnemer, aard en hoeveelheid van geleverde goederen of diensten, het toegepaste btw-tarief en corresponderende btw-bedrag in euro’s).

Wat zijn nu de gevolgen van het uitreiken van een onjuiste factuur?

In principe mag de afnemer de btw daarop niet in aftrek brengen en kan hij verlangen dat hem een nieuwe juiste factuur wordt uitgereikt. Hij hoeft de nota niet te betalen zolang hij geen juiste factuur heeft ontvangen. Jij bent daarentegen ook bij een onjuiste factuur gehouden de btw aan de Belastingdienst af te dragen. Foutieve facturen kun je corrigeren met een creditnota waarop een verwijzing naar de verkeerde factuur staat en tegelijkertijd moet je een nieuwe, juiste factuur uitreiken met een nieuw (opeenvolgend) factuurnummer.

Maar wat nu als de periode waarin je aangifte bij de Belastingdienst moest doen is verlopen?

Dan moet je een brief naar de inspecteur (=je eigen belastingkantoor) sturen en melden dat je de fout nu pas hebt geconstateerd, dat je vanaf dit moment het juiste nummer bent gaan gebruiken en je verzoekt om goedkeuring om e.e.a. zo te laten. Als argumentatie moet je aanvoeren dat dit geen gevolgen voor de Belastingdienst heeft omdat er geen verlies van inkomsten is.

Overigens zullen in het kader van de privacybescherming en identiteitsfraude alle eenmanszaken vanaf 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen dat geen koppeling meer heeft met het BSN-­nummer. Dit nieuwe nummer is bedoeld voor vermelding op facturen en je website. Voor communicatie met de Belastingdienst blijft het oude, op het BSN gebaseerde nummer in gebruik.

mag dat zomaar