Mag ik voor de jaaropgave minder uren opgeven voor 2020?

Het ging dit afgelopen coronajaar slecht met mijn bedrijf. Ik heb dus zeker niet zoveel uren gewerkt als in voorgaande jaren. Natuurlijk wil ik wel voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komen. Mag ik voor de jaaropgave nu minder uren opgeven over 2020?

Antwoord

Nee, dat mag niet. Wel komt de belastingdienst je tegemoet, want men snapt dat je in tijden van corona als zelfstandig ondernemer wellicht veel minder opdrachten krijgt. Met als gevolg dat je lang niet altijd aan de 1.225 uur komt die je in een jaar moet maken om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. 

Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers, die ervoor zorgt dat zij over een bepaald bedrag van hun winst geen belasting hoeven te betalen. Aan de hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt al enkele jaren geknabbeld en dat gaat door tot in 2036. Was de aftrek in 2019 nog € 7.280,- , voor 2020, het jaar waar nu aangifte over moet worden gedaan is die verlaagd naar € 7.030,- en in 2036 zal de zelfstandigenaftrek nog maar € 3.240,- bedragen. Het idee erachter is dat zo de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind, omdat zelfstandigen nu nog profiteren van een lager basistarief in de inkomstenbelasting en de heffingskortingen ook gunstiger zijn dan voor mensen in loondienst. Misschien komt de overheid hier nog van terug nu tijdens corona blijkt dat vooral zelfstandigen worden getroffen in hun inkomenspositie.

Een van de overheidsmaatregelen die rekening houdt met de lastige positie waarin veel freelancers tijdens corona zijn komen te verkeren is dat je vanaf maart tot en met september 2020 forfaitair, dat wil zeggen, zonder dat je ze daadwerkelijk hebt gemaakt 24 uur per week mag rekenen als uren die je hebt besteed aan werkzaamheden voor je onderneming. Dat betekent dat je van de 1.225 uur die je moet maken voor zelfstandigenaftrek er in ieder geval al 720 uur cadeau krijgt. De overige vijf maanden moet je dus nog ruim 500 uur aan declarabele en niet-declarabele uren hebben gemaakt. De zelfstandigenaftrek trek je af van je winst. Als die over 2020 zo laag is dat je die aftrek niet volledig kunt gebruiken dan mag je de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar, mits de winst in die jaren wel hoger is dan de zelfstandigenaftrek in die jaren. Je hoeft dat zelf niet bij te houden. Het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek vind je op je aanslagbiljet.

Naast bovengenoemde versoepeling gelden er nog andere steunmaatregelen voor zelfstandigen zoals de inmiddels bekende TOZO en de mogelijkheid om (bijzonder) uitstel van belasting aan te vragen. Wordt dit uitstel toegekend dan volgt een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021.

Yolanda Pattiasina, NVJ Advocaten en juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

mag dat zomaar juridisch