Mag mijn opdrachtgever het tussentijds opzeggen van mijn opdracht weigeren?

Als zelfstandig tekstschrijver ben ik een freelance klus aangegaan voor een periode van drie maanden. Ik heb niet veel vastgelegd. Een mailtje met de omschrijving van de opdracht, mijn honorarium en een begin- en een einddatum. Na een weekje bezig te zijn geweest, krijg ik een uitnodiging om een lange reis te maken. Een buitenkans! Ik laat mijn opdrachtgever weten dat hij helaas iemand anders moet zoeken voor de klus. Tot mijn verbazing weigert hij mijn opzegging te accepteren. Ik moet mijn werk maar gewoon afmaken. Mag dat zomaar?

Antwoord

Ja. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Een opdrachtgever kan een overeenkomst van opdracht te allen tijde opzeggen. Zelfs zonder goede reden. En zelfs zonder opzegtermijn. Bijna alle freelancers maken dit op enig moment in hun carrière mee. Gelukkig is er in de rechtspraak bepaald dat bij de beëindiging van een jarenlange en intensieve samenwerking de redelijkheid en de billijkheid met zich mee kan brengen dat er toch een opzegtermijn moet worden gehanteerd. Ook als daarover contractueel niets is afgesproken. Zo’n opzegtermijn biedt de zelfstandige de mogelijkheid om vervangende opdrachten te vinden. Erg lang zijn ze niet, die termijnen op basis van de redelijkheid. In het algemeen gaat het om periodes van twee tot drie maanden.

Wil je als opdrachtnemer hetzelfde doen, op stel en sprong een samenwerking beëindigen, dan loop je hard tegen de wet aan. De overeenkomst van opdracht is vrij summier geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het zijn slechts veertien artikelen. Toch staat het er echt in artikel 408 van Boek 7: een opdrachtnemer kan een overeenkomst van opdracht, aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet opzeggen. Dit is slechts anders als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of als er sprake is van een gewichtige reden.

Bij een gewichtige reden kan je denken aan een ernstige verstoorde arbeidsrelatie waardoor verdere samenwerking onmogelijk is geworden. De wens om op een mooie vakantie te gaan kwalificeert zich niet als een gewichtige reden in de zin van de wet. In zo’n geval kan je eigenlijk niet onder de opdracht uit.

Bijna alle wettelijke regels die betrekking hebben op de overeenkomst van opdracht zijn van regelend recht. Je kunt er dus in een contract van afwijken. Als je bij het aannemen van een klus je opties open wilt houden dan is het raadzaam om afspraken te maken over een tussentijdse opzegging en eventueel de daarbij van toepassing zijnde opzegtermijn.

Maarten van den Berg, NVJ Advocaten & Juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

juridisch Linkinbio_NVJ Linkinbio_ViP mag dat zomaar