Mag mijn vorige werkgever een beroep doen op mijn concurrentiebeding?

Ik heb een ontzettend leuke baan gevonden: hoofdredacteur bij een vakblad. Nu krijg ik van mijn vorige werkgever een brief dat hij een beroep doet op mijn concurrentiebeding en als ik het werk toch ga doen, ik een fikse boete aan hem moet betalen. Terwijl ik daar redacteur van een vakblad was en ik nu hoofdredacteur kan worden. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee. In de cao voor het Uitgeverijbedrijf is opgenomen dat het de werkgever niet is toegestaan de journalist beperkingen op te leggen in de uitoefening van zijn beroep als journalist na het beëindigen van het dienstverband.

Ofwel, een verbod op een concurrentiebeding. Deze bepaling geldt voor alle werkgevers die zijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). De bepaling is ook algemeen verbindend verklaard en geldt daarom voor de hele uitgeverijbranche. Dat houdt in dat het verbod op het concurrentiebeding ook geldt voor alle uitgevers die géén lid van de WU zijn, althans gedurende de looptijd van de cao UB, ofwel tot 1 maart 2017. Voor schrijvende journalisten werkzaam bij werkgevers aangesloten bij de WU is er dus geen probleem. Voor journalisten buiten de uitgeverijbranche - werkzaam voor bijvoorbeeld bedrijfs-, verenigings- of overheidsmedia - kan een concurrentiebeding echter wel degelijk een zeer zware beperking zijn. Hoewel de boetes flink kunnen oplopen (bijvoorbeeld € 1.000,- per dag), laten rechters dit soort bedingen vaak in stand. Soms wordt de duur van het beding ingekort tot een jaar, en de boete verlaagd tot bijvoorbeeld € 500,- per dag, maar dan nog wordt het voor de meeste werknemers simpelweg te duur om het concurrentiebeding te overtreden.

Daarom is het belangrijk om te proberen het beding te laten schrappen voordat je in dienst treedt. Als de toekomstige werkgever hier niet toe bereid is, zou nauwkeurig omschreven moeten worden wat nu precies de concurrentie is. Liefst met naam en toenaam genoemd, zodat duidelijk is bij welke bedrijven je niet in dienst kunt treden. En gedurende een reële periode, bijvoorbeeld niet langer dan een jaar.

mag dat zomaar