Mag de uitgever mijn artikel zomaar doorverkopen?

Ik ben net afgestudeerd en wil aan de slag als freelance journalist. Natuurlijk heb ik als beginner tal van vragen. Twee daarvan kwamen al op mijn pad.  Kan mijn opdrachtgever van mij verlangen dat ik mijn stuk kosteloos herschrijf? Mag de uitgever mijn artikel zomaar doorverkopen?

Antwoord

JA/NEE. Deze en nog veel meer vragen  moeten beantwoord worden met: dat hangt er vanaf welke afspraken je hebt gemaakt. Het is natuurlijk raadzaam de gemaakte afspraken vast te leggen in een contract . Naast  deze  overeenkomst zullen er vaak algemene voorwaarden van toepassing zijn. Je kunt deze zelf maken, maar zeker de grote opdrachtgevers zullen hun eigen algemene voorwaarden aan jou willen opleggen.  Vaak zijn het deze kleine lettertjes die de inhoud van de overeenkomst verder  inkleuren en in geval van onenigheid tussen partijen uitsluitsel geven over ‘wie er in zijn recht staat’. 

Battle of Forms

Soms is er onduidelijkheid welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, die van de opdrachtgever of die van de opdrachtnemer, omdat zij beiden hun algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing hebben verklaard. Men spreekt dan van een Battle of Forms tussen twee sets algemene voorwaarden. Uit de wet en jurisprudentie blijkt dat aan de tweede set geen werking toekomt als de eerste set niet uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

Informatieplicht

Welke voorwaarden tussen partijen ook gelden, altijd moeten die van tevoren, bij het indienen van de offerte of  uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst bekend zijn gemaakt (informatieplicht) en (impliciet) zijn geaccordeerd. Daarna blijven ze in principe ook bij volgende opdrachten tussen dezelfde partijen  van toepassing. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden kunnen op dezelfde wijze als de overeenkomst worden verstrekt.  Vaak zijn ze op de achterzijde van de offerte  opgenomen.  Bij een digitale overeenkomst worden ze doorgaans als bijlage (pdf) of hyperlink meegezonden, waarbij men in dat laatste geval direct bij de algemene voorwaarden moet uitkomen.

Afspraak is afspraak

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen dus niet eenzijdig worden gewijzigd.  Een wijziging moet door een wederpartij altijd uitdrukkelijk worden aanvaard, want anders geldt pacta sunt servanda, of in gewoon Nederlands ‘afspraak is afspraak’. Een wijze les is in ieder geval : lees wat je tekent.

Op NVJ.nl vind je de Algemene Voorwaarden van de sectie Zelfstandigen.

juridisch mag dat zomaar