Mijn opdrachtgever betaalt na 60 dagen. Mag dat zomaar?

Mijn opdrachtgever betaalt mijn factuur pas na zestig dagen terwijl de betalingstermijn op mijn factuur veertien dagen is. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, tenzij. Als je contractueel niets met je opdrachtgever hebt afgesproken over de betalingstermijn, dan is je opdrachtgever verplicht je factuur binnen dertig dagen te betalen. In 2013 is in de wet vastgelegd dat tussen bedrijven standaard een betalingstermijn geldt van dertig dagen. Daar mag je door middel van afspraken wel van afwijken. In de overeenkomst mag je met je opdrachtgever een langere betalingstermijn afspreken van maximaal zestig dagen. Een nog langere termijn afspreken, is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Is je opdrachtgever de overheid, dan mag er vrijwel niet van de wettelijke termijn van dertig dagen worden afgeweken.

Als je dus niets met je opdrachtgever over de betalingstermijn hebt afgesproken, dan moet je opdrachtgever je factuur binnen dertig dagen na ontvangst betalen. Gebeurt dit niet, dan is je opdrachtgever automatisch de wettelijke handelsrente verschuldigd. Die bedraagt op dit moment 8 procent per jaar. Op internet zijn rekenprogramma’s te vinden waarmee je de hoogte van de verschuldigde rente eenvoudig kunt berekenen.

Daarnaast is je opdrachtgever na dertig dagen ook automatisch de wettelijke incassokosten aan je verschuldigd. Die kosten bedragen een percentage van de hoofdsom van de vordering (dus excl. BTW). Wettelijk is vastgelegd dat voor een hoofdsom tot € 2.500,- een percentage geldt van 15 procent, met een minimum van € 40,-; voor de volgende € 2.500 geldt 10 procent, en voor de volgende € 5.000,- een percentage van 5 procent.

Stel, de hoofdsom van je factuur bedraagt € 400,-. Dan mag je na dertig dagen 15 procent van dit bedrag aan je opdrachtgever in rekening brengen, dat is dus € 60,-. Je hoeft je opdrachtgever hiervoor niet apart een aanmaning te sturen. Als je factuur dertig dagen na ontvangst nog niet is betaald, is je opdrachtgever dus automatisch € 460,- aan je verschuldigd.

 

mag dat zomaar