Mijn salarisadministratie weet niet hoe de fiscale regeling moet worden verwerkt.

Mijn salarisadministratie weet niet hoe de fiscale regeling moet worden verwerkt. Hoe leg ik ze dat uit?

Antwoord

Simpel gezegd: op de salarisstrook van bijvoorbeeld december, is de eerste post je brutoloon. Van dat bedrag wordt de door je betaalde lidmaatschapsbijdrage (te vinden op het jaaroverzicht) eerst afgetrokken.
Nu worden eerst de gebruikelijke inhoudingen uitgevoerd. En op de post daaronder wordt het eerder genoemde bedrag aan lidmaatschapsbijdrage weer bij het loon opgeteld. Daaruit bestaat het fiscale voordeel.

nvj lidmaatschap