Opdracht ingetrokken, toch betalen?

Ik heb conform de opdrachtovereenkomst een artikel voor mijn opdrachtgever geschreven. Net voordat ik wilde leveren heeft hij de opdracht ingetrokken. Mijn opdrachtgever geeft aan dat hij mij niet wil  betalen voor mijn werk, en heeft dat na diverse aanmaningen ook nog steeds niet gedaan. Mag dat zomaar?

Antwoord

Dat is nog maar de vraag. Het antwoord is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met je opdrachtgever. Om achteraf misverstanden te voorkomen moet je altijd zorgen dat de afspraken met je opdrachtgever duidelijk zijn vastgelegd. Dit kan je bijvoorbeeld doen door te werken met offertes die door de opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend.

In de offerte dien je in ieder geval het doel van de opdracht te vermelden; een beschrijving van de werkzaamheden die je voor de klant gaat verrichten. Daarnaast is het van belang duidelijkheid te scheppen over de vorm van publicatie, de aanlevering, de levertermijn, het honorarium, de betalingstermijn en, als je die hanteert, de Algemene Voorwaarden.

Als de offerte door je opdrachtgever is ondertekend is er sprake van een overeenkomst. Die overeenkomst kan in principe op elk moment door de opdrachtgever opgezegd worden. Als dat gebeurt, heb je recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd. Dit is anders als je andere afspraken hebt gemaakt en bijvoorbeeld de Algemene Leveringsvoorwaarden van de NVJ hanteert. Daarin is namelijk opgenomen dat de opdrachtgever slechts binnen 24 uur na ondertekening de overeenkomst kosteloos kan annuleren. Als de annulering na deze termijn plaatsvindt, is hij gehouden tot betaling van de volledige afgesproken vergoeding.

Je dient hierbij wel op te letten dat je de Algemene Leveringsvoorwaarden op de juiste manier overhandigt. Doe je dit namelijk niet, dan betekent dat dat ze niet van toepassing zijn op de overeenkomst. Je kan de voorwaarden letterlijk overhandigen, of ze meesturen als PDF als je de overeenkomst per email sluit.

Om in een conflictsituatie te kunnen bewijzen dat je de voorwaarden op de juiste manier ter hand hebt gesteld dien je als laatste nog in je offerte op te nemen dat met het tekenen van de offerte, de opdrachtgever akkoord is gegaan met de Algemene Leveringsvoorwaarden en dat hij deze heeft ontvangen en gelezen.

Maurits Wiesenekker, NVJ Advocaten en Juristen

mag dat zomaar