Opdracht kwijt door coronacrisis?

Ik werk al jarenlang voor een vaste opdrachtgever. Onze samenwerking verliep altijd heel prettig. Ik heb een hoop vrijheid, de afspraken staan netjes in een contract en op mijn werk is nooit kritiek geweest. Ik werd ook altijd op tijd betaald. In verband met de coronacrisis wil mijn opdrachtgever nu van de ene op de andere dag van de overeenkomst af, hij trekt de opdracht in. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee. Opdrachtgevers moeten gemaakte afspraken in principe honoreren. Alles bepalend is echter wel wat er in de overeenkomst van opdracht is geregeld. Wat zijn partijen overeengekomen? Afspraken over opzegtermijnen moeten uiteraard door de opdrachtgever worden nageleefd. In het meest gunstige geval staat in een tijdelijk contract expliciet dat tussentijdse opzegging uitgesloten is. De opdrachtgever kan dan niet zomaar van je af. Helaas is dit in journalistieke contracten nog maar zelden het geval.

Maar vaak staat er niets in je contract en dan geldt de wet en die is in dit opzicht niet gunstig voor freelancers/opdrachtnemers. Artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat een opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. Dat is dus heel anders dan bij werknemers waar het einde van een arbeidscontract aan strikte regels is gebonden. De in de wet gebruikte woorden ‘te allen tijde’ moeten daarbij heel letterlijk worden genomen. Op grond van de wet kan en mag een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht op ieder moment -en om wat voor reden dan ook- opzeggen. Ook als deze voor bepaalde tijd is gesloten. Ook zonder coronacrisis kon je een opdracht dus makkelijk verliezen.

Als je een opdracht vanwege het coronavirus kwijt dreigt te raken, neem dan eerst je opdrachtovereenkomst en eventueel de daarbij behorende algemene voorwaarden goed door. Bestudeer de bepalingen over beëindiging en opzegging. Ga ook met je opdrachtgever in gesprek. Misschien kan je tot een compromis komen of kunnen er afspraken gemaakt worden over het hervatten van je werkzaamheden als COVID-19 onder controle is. Kom je er niet uit met je opdrachtgever? Neem dan contact op met de juristen van de NVJ via juridisch@nvj.nl.

Maarten van den Berg, NVJ Advocaten en Juristen

 

corona mag dat zomaar