Val je nog onder de overgangsbepalingen in de cao voor het Uitgeverijbedrijf als je na 1 januari 2015 in dienst bent getreden?

Val je nog onder de overgangsbepalingen in de cao voor het Uitgeverijbedrijf als je na 1 januari 2015 in dienst bent getreden?

Antwoord

Er kunnen afwijkingen worden afgesproken, zoals bijvoorbeeld het minimum aantal vakantiedagen. In het algemene gedeelte van de cao zijn 24 vakantiedagen opgenomen, plus 1 dag ter compensatie van verhuisdagen, bezoek aan de dokter, etcetera. Nieuwe werknemers zullen wat dat betreft onder het nieuwe regime gaan vallen. De werknemers die per 31 december 2014 in dienst zijn, blijven recht houden op het aantal vakantiedagen zoals nu wordt beschreven in de diverse cao’s.

cao uitgeverijbedrijf werknemers