Vallen internetredacties ook onder de werkingssfeer van de cao voor het Uitgeverijbedrijf?

Vallen internetredacties ook onder de werkingssfeer van de cao voor het Uitgeverijbedrijf?

Antwoord

Ja. Alle digitale sectoren waarin journalistiek wordt bedreven, vallen onder de werkingssfeer van de journalistieke cao voor het Uitgeverijbedrijf. Hiermee hebben ook internetredacties binnen de uitgeverijen bijvoorbeeld recht op een redactiestatuut.

 

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers